üst sınır
uydudan merkeze güncelleme
yer-uydu bağı
büyürlük
evrime açık
güncelleme
güncelleme hareketi
güncel
çalışırlık süresi
çalışabilirlik süresi
çalışır
makaradan çıkarmak
ücretli süresiz çağrı
yapısız, yapısal olmayan
çalkantılı, yatışkın olmayan
çalkantı, yatışkın olmama
kararsız sistem
kararsız durum
işaretsiz tamsayı
işaretsiz
kurtarılamaz
açmak
sırasız liste
sırasız
iç içe olmayan
adsız
kiplenmemiş taşıyıcı
imlenmemiş
eşlenmemiş
gözetimsiz santral
kilidi açmak
bağı çözmek
evrensel küme
evrensel ürün kodu
evrensel klavye
genelgeçer eşzamansız alıcı-verici
evrensel
tek-değişkenli dağılım
virgül konumu
birimcil matris
birim vektör
birim dizgi
birim basamak
birim yokuş
ölçüm birimi
birim matris
birim dürtü
birim uzaklıklı kod
yönbağımlı
teklik savı
özebir kodçözülen
tek çözüm
özebir
tek kutuplu
küme birleşimi
kesintisiz güç kaynağı
kesintisiz çalışma
anlaşılamaz çaprazkarışma
girintisiz
tek kalınlıklı tel
düzgün (birbiçimli) sınırlı
düzgün (birbiçimli) kararlılık
düzgün (birbiçimli) örnekleme
rasgele birbiçimli sayı
düzgün (birbiçimli) nicemleme
birörnek alan
formatlanmamış ekran
formatlanmamış
(yaptığını) geri almak
yönsüz çizge
belirsiz
sezilmemiş hata oranı
düşük gerilim
altçizgi
altını çizmek
yeraltı kablosu
küçümenlik durumu
eksik belirtilmiş
eksik sönümlü dizge
eksik sönüm
silmeyi geri almak
ilintisiz
düzeltilmemiş sonuç
koşulsuz dallanma
koşulsuz
onayı kaldırmak
belirsizlik ilkesi
ölçüm belirsizliği
bağı çözmek
yansız örneklem
yansız kestirici
usta-yamak
dengesiz hat
dengesiz hata
dengelenmemiş
gözetimsiz işletim
işletmensiz kip
işletmensiz mesaj hizmeti
atamayı kaldırmak
birli

main | next
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41