sesaltı
altküme
altdizi
altsimgeli değişken
altsimgeli
altsimge
abone hattı
abone döşemi
abone santralı
abone döngüsü
seyrek örnekleme
altörneklem
altyordam
altyordam
alta sıralama
altağ
ölçüm birimin ast katları
sunmak
altmenü
altmatris
uçunlaşım
öznellik
öznel başarım
öznel ölçüt
özne
altkatsıklık
altçizge
altçerçeve
altdizin
altkanal
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu
ara taşıyıcı
altbant kodlaması
altadres
alt
biçem
etüd grubu
saplama kablo
yapısal gezinim
yapılı değişken alanı
yapısal mikroprogramlama
yapılı matris
yapısal aydınlatma
yapısal tasarım
yapısal kablolama
yapısal çözümleme
yapılı
yapı bildirimi
yapı
yapısalcılık
yapısal model
yapısal öğe
yapısal tasarım
yapısal
güçlü yakınsaklık
çomak kalınlığı
çomak
ince şerit
şeritli kayıt aygıtı
sıkı nitelik güvence yordamları
dizgi eşleme
dizgi
üstü çizgili
üstüne basmak
zorlama
anayola sokma
anayol
duraksız kip
duraksız işlem
akım
strateji
örgülü iletken
zorlanma
düz ek
bellenmiş dönüş adresi
bellenmiş programlı denetim
saklanmış
saklamak
sakla ve ilet kipi
bellek yüzeyi
saklama ortamı
depolama yönetimi
depolama ömrü
saklama komutu
bellekli kamera tübü
bellek atama
bellek algoritması
bellek adresi
saklatım
durma kuralı
dur komutu
durma biti
söndürme kuşağı
olasılıksal dizge
olasılıksal model
olasılıksal oyun
olasılıksal
uyaran
duruk imge
adımlı motor

main | next
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41