yansıtırlık
yansıma kipli süzgeç
yansıma yitimi
yansıma katsayısı
yansıma
yansıtan nesne
yansıyan dalga
yansırlık haritası
yansıtmak
kaynakça
bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği
dayanak standart
dayanak noktası
kaynak makale
dayanak çalışma koşulları
dayanak gürültü
dayanak malzeme
dayanak düzeyi
kalibrasyon üreteci
dayanak eşdeğeri
dayanak verisi
dayanak düzenleşimi
dayanak koşullar
kaynak
kaynak göstermek
yineli girilebilen program
yeniden yapılanma
makara
dilli kuntak
artık bilgi
artık kısıt
artıklı kod
artık
artıklık arıtımı
artıklık
indirgeme
ufaltılmış taşıyıcıyla iletim
indirgenmiş komut takımlı bilgisayar
yeniden yönlendirme
yeniden çevrime sokmak
özyineli yordam
özyineli süzgeç
özyineleme
doğrulu
doğrultuculu alet
doğrultucu
doğrultulmuş ortalama değer
doğrultma
dikdörtgen dalgabiçimi
dikdörtgen darbe
dikdörtgenel örgü
toparlanma gerilimi
toparlanma süresi
hatadan toparlanma süreci
kurtarma
kurtarılabilir
kayıt ortamı
kaydeden ölçme aygıtı
kayıt elemanı
kayıt yoğunluğu
kayıt aygıtı
banttan yayın
yeniden yazılabilir optik disk
tutanak bölütlemesi
tutanak uzunluğu
tutanak planı
kayıt
geriçatma
yeniden oluşturulan sinyal
yeniden düzenleşim
yeniden birleşme
tanıma
geri isteme
karşılıklılık
karşılıklı iki kapılı devre
karşılıklı
alırlık
alımlama
yuva
en son
alış sıklığı
alış yükselteci
alış uçbirimi
karar vericinin etkinliği
alıcı gürültü sayısı
alıcı gürültüsü
alış
alış gücü
salt alıcı uçbirim
salt alıcı
alış yastıkbelleği
alış yastıkbelleği
alındı
geri çagırmak
yeniden yükleme
yeniden atamak
yeniden kurma
akıl yürütme
olabilirlik sınaması
yeniden düzenlemek

main | next
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41