bir gün
bir ay önce
bazen
ay
asla
akşamleyin
akşam karanlığı
alaca karanlık
akşam
gece yarısı
yaklaşık saat dörtte
saat yaklaşık on bir
saat üçü on geçiyor
saat üçü çeyrek geçiyor
saat üçü beş geçiyor
saat üç buçuk
yaklaşık olarak
saat tam
akşam saat sekizi çeyrek geçe
sabah dokuzdan önce değil
saatin doğrumu
saat tam dokuz buçukta
saat üç
saat sekize on var
saat onda
saat ikide
saatim geri kalmış
saatim ileri
saat dördü beş geçiyor
saat dörde yirmi beş var
saat dokuza çeyrek var
saat birde
saat beşi çeyrek geçiyor
saat altı buçuk
saat 2
saat 1
saat kaç
gece yarısı
öğle vakti
onla on iki arasında
ondan on bire kadar
dokuzu birkaç dakika geçe
ne zamandan beri
ne zaman
saat kaçta
ne kadar zaman
dörde çeyrek var
dörde beş var
sekizden dokuza kadar
çok geç
çok erken
bir saat içinde
yarım saat içinde
beşe kadar
akşam sekizden sonra
tamam mı
biraz üzerinde
biraz daha az olsun lütfen
bir parça kek
kilogram
libre
gram
litre
metre kare
deniz mili
mil
kilometre
metre
santimetre
milimetre
İkibin iki
İki bin
bin dokuz yüz doksan dokuz
eksi beş santigrat derece
yirmi yedi santigrat derece
yüzde üç buçuk
dörtte üç
çeyrek
üçte bir
yarım
bütün
onuncu
dokuzuncu
sekizinci
yedinci
altıncı
beşinci
dördüncü
üçüncü
İkinci
birinci
bir milyon
yüz bin
on bin
üç bin
İki bin
bin
üç yüz
İki yüz
yüz bir

main | next
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41