The Simple Present Tense / Geniş Zaman

Simple present tense çoğunlukla Türkçede bulunan "-iyor" ekine karşılık gelir. Daha çok yinelenen işleri ve alışkanlıkları anlatır. Ayrıca Ata sözlerinde, gazete başlıklarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman zarfıyla geleceği anlatmakta da kullanılır.

Simple Present Tense İçin Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

every: her

everyday: hergün

always: daima

usually: genellikle

often: sık sık

sometimes: bazan

Simple Present Tense Olumlu Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+fiil

Örnekler:

I go to school every day.

You eat breakfast every morning.

2.Kullanım

He/She/it+fiil+s

Örnekler:

Hüseyin works in a factory.

A cat drinks milk.

Simple Present Tense Olumsuz Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+don't+fiil

Örnekler

I don't live in Adana.

They don't live in hotel.

2.Kullanım

He/She/it+doesn't+fiil

Örnekler

Ahmet doesn't study hard.

A cat doesn't fly

Simple Present Tense Soru Şekli

1.Kullanım

Do+I/You/We/They+fiil

Örnekler

Do you go to school on the school bus?

Do we watch tv at school?

 

2.Kullanım

Does+/He She/it+fiil

Örnekler

Does Barış go to France every year?

Does Cem write letter to Can every month?

Simple Present Tense Yazım Kurlları

1.Sonu "y" ile biten fiiller "s" takısı alırken "y"kaldırılır. "-ies" takısı getirilir. (y) den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

cry-cries

study-studies

 

2.Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" takısı alır.

watch-watches

go-goes

 

 

Yukarıdaki dersimizde ingilizce'de geniş zaman konusu anlatılmıştır.

 

Ana Sayfa