İngilizce Alfabe

Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilen Britanya’ya taşınan Latin Alfabesi, imparatorluğun bölgeye gönderdiği rahipler tarafından kullanılan bir yazı sistemiydi. Bu rahipler tarafından temelleri atılan Orta İngilizce dönemi, İngilizce dilinin standartlaşmaya başladığı dönem olmuştur. 1100-1500 yılları arasına denk gelen bu dönemde standartlaşmaya başlayan İngilizce, matbaanın yaygınlaşmaya başladığı dönemde kullanılan dildi. alfabe
İngilizce Alfabe, büyük ve küçük harfler
Latin Alfabesinden uyarlanan 26 harfli İngiliz Alfabesiyle (İngilizce Alfabe) yazılan bu dil ve alfabe, matbaada basılan kitaplar ve ‘üzerinde güneş batmayan imparatorluk’ haline gelen Britanya İmparatorluğu sayesinde, dünyada en çok konuşulan dillerden birisi ve en çok kullanılan yazı sistemlerinden (alfabelerden) birisi, hatta en çok kullanılan alfabe haline geldi.

İngilizce Alfabede Bulunan Harfler

M.S. 3. Yüzyılda son şeklini alan 23 harfli Latin Alfabesine ‘J, U, W’ eklenmesiyle oluşturulan 26 harfli İngiliz Alfabesi ya da İngilizce Alfabe şu şekildedir:
BÜYÜK HARFLER: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Küçük harfler:       a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ingilizce alfabe
İngiliz Alfabesindeki harflerin okunuşları
Yukarıdaki tabloda bulunan İngiliz Alfabesi harflerinin okunuşu, İngiliz İngilizcesindeki telaffuzlardır. Bu okunuşlar farklı İngiliz lehçelerine göre değişebilir, bazı harfler farklı biçimde telaffuz edilebilir. Amerikan İngilizcesi veya Avustralya İngilizcesi söz konusu olduğunda ‘Z, z’ harfi (zed /z?d/ zee /zi) gibi farklı şekillerde telaffuz edilebilir. Burada ilk sırada yer alan (zed) telaffuzu ‘Z, z’ harfinin İngiliz İngilizcesindeki telaffuz şeklidir. (z?d/ zee /zi) telaffuzları ise Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi vb. lehçelerde okunuş şeklini veya farklı durumlarda, harfin yer aldığı kelimenin içinde olduğu pozisyona göre değişen şekillerde ortaya çıkan telaffuz şeklidir.

Dünyada En Çok Kullanılan Alfabe

Dünyada en çok kullanılan anadil olmasa da iletişim dili olması nedeniyle en yaygın dil durumunda bulunan İngilizce, dünyadaki 3 milyar kişi tarafından iyi düzeyde konuşulduğu tahmin edilen bir dildir. Dünyada yaşayan 7 milyar civarındaki hemen her insanın mutlaka İngilizce kelimeler bildiği, adını söyleyebilecek kadar ya da karşısındaki kişiye geldiği yeri sorabilecek kadar İngilizce bildiği de söylenmektedir. Dolayısıyla İngilizcenin yazılı hale getirilmesinde kullanılan İngiliz Alfabesi ya da İngilizce Alfabe, dünyada en çok kullanılan yazı sistemi durumunda bulunmaktadır.

 

 


 

ingilizce özel ders - ingilizce eğitim seti - ingilizce sözlük - ingilizce kursları