Active Passive Voice

Active Passive Voice / İngilizce Aktif Pasif - Ekten ve Edilgen Çatılar

İngiliz gramerinde Active - Passive olarak bulunan bu yapıya etken ve edilgen cümleler denir. Cümleler ve zamanlar yerine göre active veya passive formda bulunabilirler.

Metin yemek yedi. (Etken cümle)

Yemek metin tarafından yenildi (Edilgen cümle)

Aktif / Pasif konusunda kilit nokta cümlenin öğeleri olan özne ve nesnenin iyi bilinmesidir.

Özne / Subject
Cümle içinde işi yapan isim veya ismin yerine geçmiş zamir.
Yusuf went to İstanbul. (Yusuf İstanbul'a gitti.)

Nesne / Object
Cümle içinde genellikle isim olan ve kimi,neyi gibi sorulara cevap veren kelimedir.
Active Voice
Öznenin cümledeki yüklemin aktörü olduğu cümlelere denir. Bu tip cümlelerde özne eylemi gerçekleştirendir.
aksiyonu yapan + verb + aksiyona maruz kalan
Cafer is singing a song. (Cafer şarkı söylüyor.)

Passive Voice
Öznenin cümledeki yüklemin hedefi olduğu cümlelere denir. "be" nin uygun biçimi ile fiilin 3. halini kullanır. Yapı olarak zamanlara göre değişik biçimler alır. Aktif bir cümleyi pasif yapmak için cümlenin nesnesini bulmak gerekir. Nesne cümlenin başına getirilir ve etken cümlenin zamanına göre tanımlanır.
aksiyona maruz kalan + be + past participle of verb + ( by + aksiyonu yapan )
A song was singing. (Bir şarkı söyleniyordu.)
Edilgen cümlelerde "by" çok kullanılır fakat her yerde kullanmak gereksiz olabilir.

Ör/ Thieves stole my ring. --> My ring was stolen

Burada "by thieves"="hırsızlar tarafından" demek gerekli değildir çünkü önemli olan yüzüğün çalınmış olmasıdır.
Zamanlara göre edilgen çatı örnekleri
Active Form / Passive Form

We keep the tomato here. / The tomato is kept here.

We are keeping the tomato here. / The tomato is being kept here.

We have kept the tomato here. / The tomato has been kept here.

We kept the tomato here. / The tomato was kept here.

We were keeping the tomato here. / The tomato was being kept here.

We had kept the tomato here. / The tomato had been kept here.

We will keep the tomato here. / The butter will be kept here.

We are going to keep the tomato here. / The tomato is going to be kept here.
Edilgen çatı genellikle;

Nesnenin özneden daha önemli olduğu yerlerde.
Özne bilinmediğinde.
İşi, neyin ve kimin yaptığı önemsiz olduğunda
kullanılır.

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.