Conditionals / If Clauses

Conditionals (if clauses) / Koşul Cümleleri
Zero Conditionals
We use 0 conditionals to describe rules and scientific facts.
Sıfırıncı tür şart cümlelerini kuralları ve bilimsel gerçekleri anlatmak için kullanırız.

if tümceciği + simple present tense, simple present tense

Example:
If you freeze water, it turns the ice. / Eğer suyu dondurursan buza gönüşür.

First Conditionals
We use first conditionals to talk about possible future events.
Birinci tür şart cümlelerini geçekleşme olasılığı yüksek olaylar için kullanırız.

if tümceciği + simple present tense, will + V1

Example:
If he runs, he will get there in time. / Eğer koşarsa oraya zamanında varır.

Second Conditionals
We use second conditionals to talk about impossible or imagined events in the future.
İkinci tür şart cümlelerini gerçek olmayan ve varsayıma dayalı olaylar anlatmak için kullanırız.

if tümceciği + simple past tense, would+ V1 / could + V1 / might + V1

Example:
If i were you i would study for the university exam again. / Eğer senin yerinde olsam üniversite sınavı için tekrar çalışırdım.

Third Conditionals
We use third conditionals to talk about a condition in the past that did not happen.
Üçüncü tür şart cümlelerini geçmişteki gerçekleşmemiş durumları anlatmak için kullanırız. Durum konuşulduğunda artık iş işten geçmiştir.

if tümceciği + past perfect, would have+ V3

Example:
If i had gone to the school i would have learnt how to read. / Okula gitseydim okumayı öğrenirdim.

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.