Simple Past Tense

The Simple Past Tense/Belirli Geçmiş Zaman

Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.


Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

ago: önce
yesterday: dün
last: geçen
last week: geçen hafta


Olumlu Şekli

Özne+fiil(2.şekli)

I spent a lot of money last year.

Geçen sene çok para harcadım.

Osman had a ball last week.

Osman'ın geçen hafta topu vardı.


Olumsuz Şekli

Özne+didn't+fiil(1.şekil)

I didn't listen to news last night.

Geçen akşam haberleri dinlemedim.

We didn't make a cake yesterday.

Dün kek yapmadık.


Soru Şekli
Did+özne+fiil(1.şekli)

Did you play basketball last week?

Geçen hafta basketbol oynadın mı?

Did they stay at home last night?

Geçen akşam evde mi kaldılar?


Yazım Kurlları
1.Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir.

arrive-arrived

smile-smiled


2.Sonu"-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

study-studied

bury-buried

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.