The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense / Sürekli Geçmiş Zaman
Geçmişte devam etmekte olan işleri anlatırken bu zamanı kullanırız. Bu zamanı tek başına kullanabildiğimiz gibi bazı bağlaçlarla iki cümle halinde de kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi bu zamanı 'when' bağlacı getirerek Simple past tense ile kullanabiliyoruz.


Olumlu Şekli
Özne+was/were+fiil+ing

I was studying maths all day yesterday.
Dün bütün gün matematik çalışıyordum.

When we heard the explosion we were watching Tv.
Patlamayı duyduğumuz zaman Tv seyrediyorduk.


Olumsuz Şekli
Özne+wasn't/weren't+fiil+ing

I wasn't dancing all night, I was studying.
Bütün gece dans etmiyordum, ders çalışıyordum.

You weren't eating your dinner when the visitors arrived.
Konuklar geldiğinde sen yemek yemiyordun.


Soru Şekli
Was/were+özne+fiil+ing

Was Mr. Green working in the field when you saw him?
Sen Bay Green'i gördüğün zaman o tarlada mı çalışıyordu?

Were you wearing your trousers when you went to the party?
Partiye gittiğin zaman beyaz pantolonunu mu giymiştin?

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.