The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense/Şimdiki Zaman
1. Konuşma anında yapılan işleri anlatır.

I am working.

Çalışıyorum.

2.Gelecek zaman zarfıyla gelecek zamanı anlatır.

We are leaving next week.

Gelecek hafta gidiyoruz.


Bazı Zamanı Bildiren Kelimeler

now: şimdi

still: hala

at present: su anda

at the moment: su anda


Olumlu Şekli

Özne+am/is/are+fiil+ing+.....

Örnekler:

I am playing tennis now.

You are using computer at the moment

It is raining.


Olumsuz Şekli

Özne+am/is/are+not+fiil+ing

is not=isn't

are not=aren't

Örnekler

You aren't listening to music now.

Ali isn't helping his mother at the moment.


Soru Şekli
am/is/are+Özne+fiil+ing.......?

Örnekler

Are you learning English now?

Is dog eating now?


Yazım Kuralları
1.Sonunda "e" harfi olan fiiller"-ing" alırken "e" kaldırılır.

write-writing

come-coming

2.Bazı fiiller "-ing" alırken sondaki sessiz harf tekrar edilir.

run-running

sit-sitting

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.