The Simple Present Tense

The Simple Present Tense/Geniş Zaman

Çoğunlukla Türkçede bulunan "-iyor" ekine karşılık gelir. Daha çok yinelenen işleri ve alışkanlıkları anlatır. Ayrıca Ata sözlerinde, gazete başlıklarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman zarfıyla geleceği anlatmakta da kullanılır.


Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

every: her

everyday: hergün

always: daima

usually: genellikle

often: sık sık

sometimes: bazan


Olumlu Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+fiil

Örnekler:

I go to school every day.

You eat breakfast every morning.

2.Kullanım

He/She/it+fiil+s

Örnekler:

Hüseyin works in a factory.

A cat drinks milk.


Olumsuz Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+don't+fiil

Örnekler

I don't live in Adana.

They don't live in hotel.

2.Kullanım

He/She/it+doesn't+fiil

Örnekler

Ahmet doesn't study hard.

A cat doesn't fly


Soru Şekli


1.Kullanım

Do+I/You/We/They+fiil

Örnekler

Do you go to school on the school bus?

Do we watch tv at school?

2.Kullanım

Does+/He She/it+fiil

Örnekler

Does Barış go to France every year?

Does Cem write letter to Can every month?


Yazım Kurlları

1.Sonu "y" ile biten fiiller "s" takısı alırken "y"kaldırılır. "-ies" takısı getirilir. (y) den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

cry-cries

study-studies

2.Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" takısı alır.

watch-watches

go-goes

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.