Too/Enough


-Too

too+sıfat

too: çok fazla,aşırı
too big: çok büyük
too expensive: çok pahalı
too far: çok uzak

Örnekler:

A: I can't read.

A: It is too dark to read.

(Okunmayacak kadar karanlık.)

 

A: Let's go to the cinema now.

B: No, we can't.

A: Why not?

B: It is too late to go.

(Gidilmeyecek kadar geç.)

-Enough

sıfat+enough

enough: yeteri kadar
tall enough: yeteri kadar uzun boylu
cheap enough: yeteri kadar ucuz
beautiful enough: yeteri kadar güzel

Örnekler:

A: Can your brother talk?

B: Yes. He is old enough to talk.

(Konuşabilecek kadar büyüdü.)

 

A: Shall we buy this car, Dad?

B: No, we can't buy it.

A: Why?

B: I am not rich enough to buy it.

(Onu alacak kadar zengin değilim.)

İngilizce Dersleri

İngilizce gramer dersleri, en basitten zora konu anlatımları, örnekler ve İngilizce dilini öğrenirken ihtiyacınız olacak herşey bu sayfalarda.