Body / Vücut

cheek

chin

throat

neck

eyelashes

eyelid

eyebrow

forehead

temple

wrist

ankle

heel

elbow

knee

leg

foot

arm

lip

moustache

beard

eye

ear

thumb

fore finger

nail

shoulder

hair

head

nose

tooth

waist

toefinger

stomach

tigth

finger

yanak

çene

boğaz

boyun

kirpikler

göz kapağı

kaş

alın

şakak

kol bileği

ayak bileği

taban

dirsek

diz kapağı

bacak

Ayak

kol

dudak

bıyık

sakal

göz

kulak

baş parmak

işaret parmağı

tırnak

omuz

saç

baş

burun

diş

bel

ayak parmağı

karın

baldır

parmak

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.