Business Terms / İş Terimleri

packing

value

labour

interest

price

services

discount

import

profit

resource

quantity

payment

market

sale

capital

company

savings

production

productivity

percentage

supply

balange

cheque

economy

inflation

invoice

share

export

mortgage

quality

loss

cost

expenses

rate

sample

purchase

bond

contract

demand

consumption

product

investment

ambalajlama

değer

emek

faiz

fiyat

hizmetler

indirim

ithalat

kar

kaynak

miktar

ödeme

pazar

satış

sermaye

şirket

birikim

üretim

verimlilik

yüzde

arz

abilanço

çek

ekonomi

enflasyon

fatura

hisse senedi

ihracat

ipotek

kalite

zarar

maliyet

masraflar

oran

örnek

satın alma

senet

sözleşme

talep

tüketim

ürün

yatırım

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.