Character And Behaviour / Karakter ve Davranışlar

Arrogance

Behaviour

Character

Charm

Honesty

Jealousy

Understanding

Vanity

Excuse

Permission

Laziness

İnsolence

Joy

Cheerfulness

Patience

Spite

Obedience

Cruelty

Kindness

İnstinct

Mood

Pride

Punishment

Sadness

İmpatiance

Nastiness

Rudeness

Madness

Caution

Active

Amusing

Pretentious

Nice

Decent

Poor

Arrogant

Modest

Possesive

Obedient

Witty

Skilful

Talkative

Cruel

Good

Obstinate

Terrific

Devious

Funny

Boring

Naive

Natural

Curious

Optimistic

Pessimistic

Boastful

Quiet

Wily

Bad

Shy

Strange

Sensitive

Proud

Tolerent

Clumsy

Untidy

Embarrassed

Sensible

Stupid

Angry

Mischievous

Charming

Respectable

Serious

Suprising

Lazy

Industrious

Cheeky

Friendly

Glad

Joyful

Patient

küstahlık

davranış

karakter

cazibe

dürüstlük

kıskançlık

anlayış

kibir

özür

izin

tembellik

yüzsülük

sevinç

neşe

sabır

kin

itaat

kabalık

nezaket

iç güdü

ruhi durum

gurur

ceza

üzüntü

sabırsızlık

yaramazlık

kabalık

çılgınlık

özen

aktif

eğlendirici

fiyakalı

tatlı

nazik

fakir

küstah

alçak gönüllü

hakim

itaatkar

zeki

yetenekli

konuşkan

kaba

iyi

inatçı

korkunç

dolandırıcı

komik

can sıkıcı

sade

doğal

meraklı

iyimser

kötümser

kendinibeğenmiş

suskun

kurnaz

kötü

utangaç

garip

duygusal

grurlu

toleranslı

görgüsüz

düzensiz

mahçup

mantıklı

aptal

kızgın

sinsi

Cazibeli

saygıdeğer

ciddi

şaşırtıcı

tembel

çalışkan

yüzsüz

arkadaşça

memnun

mutlu

sabırlı

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.