Countries / Ülkeler

Turkey

Brazil

Spain

Greece

Japan

Argentina

Britain

Pakistan

Germany

Italy

Portugal

Egypt

Persia

Estonia

South Africa

Netherland

England

Canada

USA

Iraq

Jamaica

Syria

Mexico

Poland

Hungary

Cuba

Norway

Russia

France

Sweden

Scotland

Lethonia

Romania

Bulgaria

Finland

Denmark

Algeria

Morocco

Israel

Kawait

Nicaragua

Jordan

Thailand

India

Türkiye

Brezilya

İspanya

Yunanistan

Japonya

Arjantin

Britanya

Pakistan

Almanya

İtalya

Portekiz

Mısır

İran

Estonya

Güney Afrika

Holanda

İngiltere

Kanada

ABD

Irak

Jameika

Suriye

Meksika

Polonya

Macaristan

Küba

Norveç

Rusya

Fransa

İsveç

İskoçya

Letonya

Romanya

Bulgristan

Finlandiya

Danimarka

Cezayir

Fas

İsrail

Kuveyt

Nikargua

Ürdün

Tayland

Hindistan

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.