Numbers / İngilizce Sayılar

sıfır = zero
bir = one
iki = two
üç = three
dört = four
beş = five
altı = six
yedi = seven
sekiz = eight
dokuz = nine
on = ten
on bir = eleven
on iki = twelve
on üç = thirteen
on dört = fourteen
on beş = fifteen

on altı = sixteen
on yedi = seventeen
on sekiz = eighteen
on dokuz = nineteen
yirmi = twenty
yirmi bir = twenty one
otuz = thirty
kırk = forty
elli = fifty
altmış = sixty
yetmiş = seventy
seksen = eighty
doksan = ninety
yüz = one hundred
bin = one thousand
bir milyon = one million

1,000,000,000 = one billion
1,000,000,000,000 = one trillion
1,000,000,000,000,000 = one quadrillion
1,000,000,000,000,000,000 = one quintillion


Ayrıca rakamların yanına gelen st,nd,rd,th gibi eklemeler Türkçede -inci, -ıncı, -uncu gibi eklere karşılık gelmektedir.

Örneğin: "1st = birinci"

1st = the first
2nd = the second
3rd = the third
4th = the fourth
5th = the fifth
6th = the sixth
7th = the seventh
8th = the eighth
9th = the ninth
10th = the tenth
11th = the eleventh
12th = the twelfth
13th = the thirteenth
14th = the fourteenth
15th = the fifteenth
16th = the sixteenth
17th = the seventeenth
18th = the eighteenth
19th = the nineteenth
20th = the twentieth
21st = the twenty-first
22nd = the twenty-second
30th = the thirtieth
40th = the fortieth
50th = the fiftieth
60th = the sixtieth
70th = the seventieth
80th = the eightieth
90th = the ninetieth
100th = the hundredth
1.000th = the thousandth
1.000.000th = the millionth

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.