Phrasal Verbs

Verb

English Definition

Turkish Definition

act up
behave or function improperly
yaramazlık yapmak, arıza çıkarmak
add up
calculate a sum, believable
toplamak, akla yakın olmak
ask out
invite on a date
rica etmek, davet etmek
ask over
invite to one's home
eve davet etmek
back down
stop defending your opinion in a debate
savunulan iddadan vazgeçmek
back out
not keep
sözünden dönmek, caymak
back up
give support
desteklemek
bawl out
criticize
azarlamak
bear on
have to do with
ile ilgisi olmak
bear up
withstand
dayanabilmek
bear with
pe patient
sabır göstermek
blow in
visit unexpectedly
ansızın gelmek
blow over
pass without creating a problem
sorunsuz atlatmak
blow up
explode
patlamak
break down
stop working properly
bozulmak
break down
become mentally ill
ruhen yıkılmak
break in
interrupt
araya girmek, lafa karışmak
break off
end something
ilişiğini kesmek
burn up
consume by fire
yanıp yok olmak
buy up
purchase the entire supply of something
çok miktarda almak
call for
require (as in a recipe)
yemek terifinde istenen
call off
cancel something
iptal etmek
call on
visit
ziyaret etmek
calm down
make someone relax
birini ferahlatmak
care for
like someone or something
birini veya birşeyi sevmek
carry on with
continue
devam etmek
catch up on
become up-to-date
yakalamak, yetişmek
check for
try to find
aramaya çalışmak
check into
investigate
araştırmak
check into
enter a hospital, hotel etc.
biryere giriş yapmak
check out
leave a hotel, hospital
biryerden ayrılmak
check on
make sure something is OK
kontrol etmek, emin olmak
cheer up
make someone feel cheerful
neşelendirmek
clean up
tidy
temizlemek
come along
accompany someone
beraber gelmek
cut in
interrupt
kesmek
cut out
stop an action
durdurma
cut up
cut into small pieces
küçük parçalara bölmek
die away
diminish in intensity
sönmek, azalmak
die off/out
become extinct
birer birer ölmek
disagree with
cause to feel sick due to food or drink
besinlerle arası iyi olmama
do away with
abolish
durdurmak
dress down
reprimand severely
azarlamak
dress up
wear elegant clothes
resmi giyinmek
drop in
visit someone unexpectedly
beklenmedik ziyaret
drop over
visit someone casually
istendiği zaman ziyaret etmek

İngilizce Kelimeler

Bu sayfalarımızda kategorilere ayrılmış ve ihtiyacınız olabilecek İngilizce kelimeler Türkçe karşılıkları ile listelenmiştir.